WAŻNE INFORMACJE

Panowie bardzo ważna informacja dla Was i Waszych rodziców. Proszę żebyście ją przekazali rodzicom.

Szanowni Państwo, drodzy chłopcy,
wracamy do treningów na boisku OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej.
Pierwszy trening rocznika 2008 odbędzie się w najbliższy piątek 22 maja o godz. 17:30. Zbiórka chłopców o godz. 17.15 przed głównym wejściem do budynku OSiR od ul. Łabiszyńskiej. Proszę się nie spóźniać, bo chłopcy wchodzą w jednej grupie pod opieką trenerów. Rodzice ze względów bezpieczeństwa nie mogą wejść na obiekt. Po treningu około godz. 19.10. chłopców będzie można odebrać sprzed bramy OSiR (obok garaży) od ul. Łabiszyńskiej.
Plan treningów, który obowiązuje do 1 czerwca 2020.
Jeśli do wyżej wymienionej daty rząd wprowadzi czwarty etap odmrażania sportu i zniesione zostaną kolejne obostrzenia (głównie chodzi o ilość uczestników zajęć) to grafik zajęć najprawdopodobniej ulegnie zmianie i wrócimy do trzech treningów w tygodniu.

Na razie treningi odbywać się będą:
– wtorek – godz. 18.00-19.30 – czerwone koszulki (chłopcy do swojej dyspozycji będą mieli połowę głównego boiska. Zgodnie z wytycznymi jednocześnie przebywać na takiej powierzchni może 16 zawodników, dlatego ci którzy będą brać udział we wtorkowym treningu zawsze do poniedziałku do godziny 13:00 proszę o wiadomość sms o obecności. W przypadku braku smsa, a obecności dziecka na treningi istnieje możliwość nie zostanie wpuszczone gdy liczba przekroczy 16 uczestników.W zależności od ilości osób albo trening będzie podzielony, żeby każdy wziął udział albo będziemy się wymieniać.)
– piątki – godz. 17.30-19.00 – niebieskie koszulki (chłopcy do swojej dyspozycji będą mieli hale osir, gdzie mogą trenować wszyscy)

Zwracamy się z prośbą o zrozumienie, że na ten moment z uwagi na obostrzenia (ilość ćwiczących), dostępność i koszty wynajęcia obiektów klub może zapewnić wszystkim chłopcom trenującym w klubie Polonez Warszawa po dwa treningi w tygodniu.
Z uwagi na obostrzenia OSiR zastrzegł sobie prawo do ewentualnego minimalnego skrócenia treningu (5-10 minut). Spowodowane jest to potrzebą dezynfekcji obiektu i sprzętu oraz bezkolizyjną wymianą ćwiczących zawodników. Prosimy o zrozumienie, podobnie jak w przypadku maseczek i obostrzeniu w wejściach rodziców na obiekty. Poniżej dokument dokładnie wszystko określający.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkim i w razie wątpliwości o kontaktowanie się z trenerem.

Czasowe Zasady Prowadzenia Zajęć:

• W zajęciach brać udział mogą tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy nie objęci są kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa.

• Rodzicom zawodników i innym osobom towarzyszącym nie wolno przebywać na obiekcie.

• Pomiędzy treningami zachowuje się bufor czasowy aby nie dochodziło do zetknięcia się zawodników poszczególnych grup treningowych.

Na terenie OSiR (ul. Łabiszyńska) z uwagi, że wejście i zejście odbywa się osobnymi drogami i nie dochodzi do kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami treningi odbywają się jeden po drugim.

• Czas trwania poszczególnych zajęć określa odrębny grafik. Przychodzimy na zajęcia dokładnie 10 (pięć) minut przed ich rozpoczęciem i czekamy przed obiektem na wejście zachowując dystans pomiędzy osobami nie mniejszy niż 2 (dwa) metry. Zawodników z przed wejścia odbiera trener lub inna osoba wyznaczona i wprowadza na obiekt. Wyjście zawodników z obiektu odbywa się na takiej samej zasadzie. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

• Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz podawania sobie rąk. Witamy się i żegnamy słownie lub „stuknięcie” łokciami.

• Na terenie obiektu poza boiskiem obowiązuje zasada dystansu pomiędzy osobami nie mniejsza niż 2 (dwa) metry.

• Na terenie obiektu nie wolno korzystać z szatni i węzła sanitarnego.

• Każda osoba wchodząca na obiekt i z niego schodząca obowiązkowo dezynfekuje ręce. Dozowniki zapewnia zarządca obiektu i będą się one znajdować w wyznaczonych miejscach.

• Zaleca się aby zawodnicy przychodzili na boisko już przebrani w strój do treningu. W przypadku kiedy jest to niemożliwe i zawodnik będzie się przebierał musi robić to tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie ODPOCZYNKU. W strefie ODPOCZYNKU zawodnicy oddaleni muszę być od siebie 2 (dwa) metry.

• Każdy zawodnik wchodzący na obiekt musi posiadać maseczkę, którą można zdjąć dopiero na boisku w wyznaczonej strefie ODPOCZYNKU. Po zejściu z boiska maseczkę należy założyć ponownie. Zawodnicy, którzy przebierają się w strefie ODPOCZYNKU chowają maseczkę do torby. Zawodnicy, którzy przychodzą na boisko już przebrani muszą mieć ze sobą torbę do której schowają na czas zajęć maseczkę. Dozwolone jest też trenowanie w maseczce (za zgodą rodziców, którzy biorą za to odpowiedzialność).

• Zawodnicy przynoszą napoje, które muszą być PODPISANE aby nie doszło do ich pomylenia. Napoje też nie mogą opuszczać wyznaczonej strefy ODPOCZYNKU. Zawodnicy nawadniają się tylko w tej strefie.

• Podczas treningu zaleca się nie zbliżanie się do siebie zawodników bez konieczności. Staramy się zachowywać odstęp pomiędzy zawodnikami 2 (dwa) metry. Szczególnie istotne jest to podczas przerw w treningu.

• Obowiązuje całkowity zakaz dotykania rękami wszelkiego sprzętu treningowego. KAŻDY CHŁOPIEC OBOWIĄZKOWO MUSI MIEĆ PODCZAS TRENINGU SWOJĄ PIŁKĘ